För dig som vill veta mer om massage

En punkt i etern från Jonas Niklasson, Massageterapeut

Denna sida är under uppbyggnad


Vad är massage?

Hemligheten med massage beror på en kombination av tryck, rytm och kontakt. Inledningsvis arbetar man med ett lättare tryck och ökar gradvis efterhand som området bearbetas. Efter det att den önskade effekten har uppnåtts går man åter tillbaka till ett lättare tryck. För att effekten av massagen ska bli maximal är det viktigt att händerna hela tiden är flexibla och följer kroppens konturer. Likaså är det av vikt att förflyttningen av händerna över kroppens olika delar sker på ett smidigt sätt samt att kontakten hela tiden bibehålls. Rytmen av massagen ska lika ungefär i samma takt som mottagarens hjärtrytm.

Det man åstadkommer med massage kan man definiera som ett tryck och töjningar på vävnader, särskilt då på muskler, blodkärl och hud. Detta medför en rad olika effekter på kroppen.


Varför massage?

Massage är en behandlingsmetod som är helt utan biverkningar, dessutom är den både rehabiliterande och förebyggande på en och samma gång. Den vanligaste indikationen för massage är spänningar. Dessa kan uppstå av en mängd olika orsaker och kan leda vidare till andra problem om man inte tar itu med dem.


Svensk massageteknik.

Svensk massage består av 65 olika basgrepp, men man kan egentligen säga att det finns ett mindre antal grundgrepp som används i olika variationer. De olika variationerna har uppkommit för att man så optimalt som möjligt ska kunna arbeta med samtliga muskler i hela kroppen. Därtill följer ett ytterliggare antal variationer av variationerna som man med hjälp av erfarenhet själv skapar. Det är då viktigt att man tar hänsyn till bland annat hur muskeln ser ut, hur många muskler som ligger ovanför, var muskeln börjar och slutar, hur problemet ser ut inne i muskeln och så vidare.


Hur ofta bör man då få massage?

Detta finns det inget direkt heltäckande svar på utan det handlar om varför man får massagen först och främst. Är det i ett direkt behandlande syfte därför att jag har något problem, handlar det om en avslappnande och välmående effekt eller är det i förebyggande syfte.

Vidare finns det självklart den ekonomiska aspekten. Om man helt enkelt har råd att unna sig massagen. Detta är ju helt upp till person till person eftersom värderingarna är helt individuella. Ett bra råd är dock att om det handlar om direkt behandlande massage, är det klart fördelaktigt att unna sig de behandlingar som krävs innan problemet är löst. Därefter kan man göra uppehåll på lite längre tid.Massage i behandlande syfte.

Detta handlar om att det redan finns något problem som man går in för att göra vid. Man måste dock tänka på att massage inte är någon form av magi, utan det kan krävas ett antal behandlingar innan alla spänningar och problem är bearbetade. Antalet som krävs hör direkt ihopa med hur tidigt man kommer under behandling och att behandlingarna genomförs utan allt för långa uppehåll. Andra faktorer som spelar in är till exempel problemets omfattning, den egna aktiviteten, muskelvävnadens sammansättning, ålder, smärttröskel och om man brukar få massage. Det är dock viktigt att man kan känna en successiv förbättring under behandlingens gång.

Just vid behandlande massage kan det hända att man efter de första behandlingarna känner en träningsvärksliknande effekt efteråt. Detta är ett vanligt förekommande reaktion när musklerna börjar komma igång igen.

Massage i avslappnande syfte.

Här är man direkt ute efter den avslappnande effekten av massage, och en populär variant är helkropps-massagen. Fastän denna variant i regel tar längre tid än behandlande massage så finns det inget utrymme för att ta hand om några problem. Dock kan man använda det som ett redskap för att ta reda på vilka problem som finns och sedan behandla dem vid nästa massagetillfälle.

Den avslappnande massagen, som dessutom är förebyggande, finns det ingen tidsmarginal på. Det handlar enbart hur ofta man vill och har råd (om det är en professionell massör).

Massage som förebyggande behandling.

Massage kan också med fördel ges i förebyggande syfte för att förhindra att problem kommer att uppstå. Detta är mycket populärt hos idrottsutövare, men är klart nyttigt för alla människor.

Man arbetar efter att få så stor smidighet som möjligt i musklerna och försöker se till att musklernas hela omfattning bibehålls. Sker detta med en regelbunden intervall så blir chansen minimal att någon form av problem uppstår.

Förenklad beskrivning av svensk helkroppsmassage

Samtliga grepp utföres i ungefär 30 sekunder, vilket med lite vana ger en totaltid på lite över en timme.

Börja med att personen lägger sig på magen, helst på en massagebänk inställd på lagom höjd och med hål för ansiktet. Placera en handduk som täcker sätet och benen samt en handduk som täcker ryggen. Ställ dig intill bänken i höjd med nederdelen av skulderbladen så att du kan nå sätet med sträckta armar. För ner handduken som täcker sätet till en "anständig" nivå.

Med lite massagekräm på ena handen börjar du med effleurage över hela säteshalvan. Den andra handen kan du använda för att hålla personen. Tänk på att arbeta med trycket så att säteshalvan trycks mot den andra och inte ifrån. Arbeta först rakt från sidan, snett uppifrån och sist rakt uppifrån. Gå efterhand över till att placera trycket på handloven. Efter det utför du friktioner med båda händernas fingertoppar samlade i samma arbetsriktning som innan. Gå runt bänken och utför samma procedur på denna sida. Avsluta med tapotement på den motsatta sidan där du står. Detta utförs genom hackningar med båda händernas lillfingersida över hela sätes halvan. Gå runt och utför hackningarna på den andra säteshalvan.

Täck över sätet igen i höjd med höftbenet, täck av ryggen och placera dig i höjd med sätet intill bänken. Med lite kräm utför du nu effleurage över båda rygghalvorna samtidigt. Tänk på att hela tiden arbeta med trycket i hjärtats riktning. Gå över till petrissage med båda handlovarna växelvis över båda rygghalvorna.
Källor för detta dokument förutom erfarenheter:
Ginger Akuna, 'The art of good massage', Maui, Hawaii
Gert magnusson, 'Kompendium i massage', Trelleborg, Sverige

Senast uppdaterad: 970220